با سلام

ضمن تشكر از زحمات شما و آقازاده عزيز در تدوين وهدايت سايت باريكان پيرو قولي كه به شما داده بودم بدينوسيله شجره نامه و تاريخچه تشكيل باريكان را خدمتتان ارسال مي دارم اميد است مقبول بينندگان سايت قرار گيرد..تهيه وتنظيم اين مطالب حدود ده سال طول كشيد.قبلا بنا داشتم آن را به صورت يك كتاب منتشر كنم .اما سايت باريكان مكان مناسبي براي آن خواهد بود و مي تواند مورد استفاده علاقه مندان قرار گيرد. توضيحاً به اطلاع مي رساند چون مراجعين سايت با نسل حاضر آشنايي كامل دارند در گزارش به آنها اشاره نشده است.در صورت علاقمندي افزودن آن بسيار آسان وساده خواهد بود. چنانچه فرصت اجازه دهد بعدا شجره نامه را به صورت نمودار نيز تهيه و ارسال خواهم نمود. همانگونه كه ملاحطه مي فرماييد اسامي نسل حاضر در شجره نامه آورده نشده است كه در صورت اقبال مراجعين سايت مي توان آن را تكميل نمود.

با تشكر مهدي باريكاني

تاريخچه تشكيل روستاي باريكان طالقان

مقدمه:

قبل از اينكه به تاريخچه تشكيل روستاي فعلي باريكان بپردازم لازم است متذكر شوم كه قبلا در محل روستاي فعلي روستاي ديگري وجود داشته كه به دلايلي احتمالا حمله هلاكوخان مغول به منطقه به منظور تسخير قلاع اسماعيليه تخريب شده بود وروستاي فعلي مجددا در محل قبلي روستا شكل گرفته است. همان طوري كه قبلا نيز اشاره شده بود عمر تشكيل روستاي فعلي در حدود 250 سال مي باشد و حدودا در اواخر دوره نادر شاه افشارو يا دوره زندیه به وجود آمده است.قابل ذكر است كه بر اساس شواهد موجود واطلاعات بدست آمده در محل روستاي قبلي نيز روستاي ديگري وجود داشته كه آن نيز در مرحله اي كاملا از بين رفته است و در واقع روستاي فعلي سومين آبادي تشكيل شده در مكان فعلي است.به استناد اطلاعات تاريخي علاوه بر حملات نظامي به منطقه، دو زلزله ويرانگر نيزدر 1000سال گذشته منطقه طالقان را به شدت تخريب كرده است.

شكل گيري باريكان

فردي به نام احتمالي حسن علي از منطقه دشت قزوين كرج (سرخاب) ملقب به شاه مراد و از فرماندهان نادرشاه افشار بود كه بنا به روايات در جنگ هرات كشته شدو به همين دليل نام فرزندش را كه تازه متولد شده بودبه احترام لقب پدرش شاه مراد گذاشتند.شاه مراد دوم در عنفوان جواني به طالقان مهاجرت ودر فشندك طالقان اقامت مي گزيند . وي در فشندك ازدواج وصاحب دو فرزند به نام هاي غلامعلي و قربانعلي مي شود.غلامعلي نيز پس از ازدواج صاحب دو پسر به نامهاي باباعلي(بابالي) وحسن ميگردد.به دليل فوت غلامعلي در جواني شخصي همنام با او به نام غلامعلي ویا به روایتی ضعيفتر بنام عليرضا كه مجرد و ساكن فشندك بود و در منطقه باريكان كشاورزي مي كرد با زن غلامعلي ازدواج كرده واز همسرش كه مادر باباعلي وحسن بود صاحب سه پسر به نام هاي اصغر، قدم وميرزا مي شود.آز آنجاييكه رفت وآمد هر روزه از فشندك به باريكان جهت كار كشاورزي مشكل بود. وي تصميم مي گيرد خانه اي در باريكان بسازد وحداقل تابستان ها را در آن بماند.اين خانه در محل فعلي منزل مرحوم مشهدي عبداله (منزل مرحوم محمدجان ، ممدجان) بنا مي شود ودر واقع اولين منزل باريكان فعلي بود كه بنا گرديد. تیرهای سقف منزل مزبور را از کاهن بند تهیه شده بود. غلامعلي (عليرضا) به همراه خانواده اش در خانه مذكور ساكن ميشوند وبابالي وحسن كه در فشندك مانده بودند وبه دليل رفتن به عتبات عاليات به كربلايي معروف بودند(كبل بابالي وكبل حسن) نيز به تبعيت از مادرشان به باريكان آمده وساكن مي شوند.

بنا براين با سكونت پدر ومادرو 5 فرزندشان بنام هاي كبل بابالي ،كبل حسن ،اصغر ،قدم و ميرزا باريكان فعلي شكل مي گيرد. پس از شكل گيري روستاي جديد باريكان به تدريج چندين خانواده از روستا هاي ديگرمانند اورازان،جوستان وابراهيم آباد قزوين به باريكان مهاجرت ودر آن ساكن مي شوند ونهايتا مجموعه فعلي روستا شكل مي گيرد .

بنابر اين مي توان گفت كه همه باريكاني هاي فعلي با هم فاميل نسبي هستند و با دو گروه سادات و مهاجرين جوستان نيزعمدتا فاميل سببي مي باشند.

با عنايت به موارد ذكر شده فوق ، شجره نامه اهالي باريكان از زمان تشكيل روستا توسط پنج برادراز فشندك بنام هاي كبل(کربلائی) بابالي ،كبل (کربلائی) حسن ،اصغر ،قدم و ميرزا و همچنين مهاجرين بعدي از اورازان،جوستان وابراهيم آباد قزوين تا كنون به شرح ذيل مي باشد .دراين شجره نامه سعي شده تا حد امكان اسامي همه فرزندان خانواده ها ونحوه ازدواج ها ذكر شود تا ارتباطات نسبي وسببي مشخص تر شوند . در همين جا از اطلاعات پيشتر و تكميلي همشهريان عزيز در هر چه تكميل تر كردن اين اطلاعات تاريخي استقبال و تشكر مي شود.

شجره كبل(کربلائی) بابالي(بابا علی):

پسركبل(کربلائی) بابالي : غلامعلي

فرزندان غلامعلي : ولي محمد ، عبداله ، قربانعلی ، نجاتعلی ، زینب

فرزندان ولي محمد : لطفعلي ، فتحعلي ، احمدجان ، کلثوم

فرزندان لطفعلي و(بتول از فشندك) : ايوب ، داود ، محمود ، علي

فرزندان كبل فتحعلي و(جميله از فشندك) : غلامعلي ، نباتعلي ، قربانعلي ، رستمعلي ،رجبعلي، كوچكعلي، محبوبه

فرزندان احمدجان و(سیدخانم دختر سید اسماعیل) : شيرعلي ، سلطان ، خاتون

فرزندان شيرعلي و(بيگم از جزن) : احمد علي ، سهراب ، ،طوبی ، شوکت

توضيح: بيگم دختر ماه ننه، دختر سید اسماعیل ودختر خاله شير علي مي باشد.

فرزندان عبداله : رضاآقا ، ميرزاآقا، ،بلقيس ، گل باجی، خيرالنسا

فرزندان رضاآقا و(فيروزه از فشندك) : مسيح ، هوشنگ ، ناصر، فاطمه

فرزنندان ميرزاآقا و(سید حبیبه از گلينك) : عبدالحسين ، عبدالوهاب

پسر عبدالوهاب : محمد

شجره كبل(کربلائی) حسن:

پسركبل(کربلائی) حسن : محمد علي(ممدعلي)

فرزندان محمد علي : حسن علي ، صفر علي ، حسين علي، کلثوم ، حوری

فرزندان حسن علي و(ساره خاتون دختر مم نعيم) : شعبان علي ، هدبانو(هندی بانو)، زيور ، زهره

فرزندان صفر علي و(زهرا دختر عبدل از فشندک) : مراد علي ، جاراله ، جهانگير،گل جهان،

فرزندان مراد علي و(ماه جهان از فشندک) : حسين ، حميد ، محمد ، احمد ، عشرت، عفت

شجره اصغر

پسران اصغر : يوسف ، كبل(کربلائی) يحيي ، علي اوسط

فرزندان يوسف و(کلثوم دختر ممد علی) : ذكريا ، اسداله ، لطف اله ، نبي اله ، عطاءاله ، خاتون

فرزندان ذكريا و(جهان بانواز فشندك) : ذبيح اله ، امان اله ، عزت نسا

فرزندان ذبيح اله و(سيد سيما از گلينك): حشمت اله ،وجيه اله ،احسان اله، طلعت، خديجه

فرزندان امان اله و(زبيده دختر عطاءاله): عطاءاله ، تيمور، خيام

فرزندان لطف اله و(بلقیس از فشندک) :‌نصرت اله ، اسد اله ، صفت ، يوسف ، ليلی، زيبا

فرزندعطاءاله : زبيده

فرزندان نبي اله و(ساره خاتون): فتاح ، قدرت ، حمداله ، فرج اله ، عنايت ، فرخ اله،منير

پسران كبل يحيي : علي اصغر ، علي اوسط

فرزندان علي اصغرو(خاتون دختر يوسف) : مشهدي يحيي ، صنم

فرزندان مشهدي يحيي : فريدون ، خانم بزرگ ، سوري ، شكوه ، راضيه ، فرهاد ، اصغر ، فرشيد

پسر علي اوسط : روح اله

فرزندان روح اله و(ليلی دختر لطف اله) : منوچهر ، مظفر ،مظاهر، راضيه

شجره قدم

پسران قدم : نادعلي ،ابراهيم ، رضاقلي

پسران نادعلي : قدمعلي ،علي اكبر ، حبيب اله ، علي آقا

فرزندان ابراهيم و(هاجر) : ميرزاجان ،حسين جان ، کشور

پسران رضاقلي و(شهربانو) : عزيزاله ، رضي اله ، حليمه

فرزندان قدمعلي و(زینب دختر غلامعلی) : مشهدي حسين ، ولي آقا، خانم سلطان

پسر علي اكبر : حسن

فرزندان علي آقاوگل جهان دختر صفر علی) : صدراله ، خيراله، خانم تاج

فرزندان صدراله وسيد مهربانو دختر سيد هاشم): علی، نصراله، حفظ اله، خسرو، مهری ، زری(زرين)

فرزندان خيراله و(سکينه):محتشم (حسن آقا)،نعمت ، مسعود ،ولی، فرامرز، فرهاد،فرشاد، اختر، فروغ

فرزندان مشهدي حسين و(عشرت دختر مرادعلی) : صمد ، رحمت ،عصمت

فرزندان ولي آقاو(زهره دخترحسن علی) : بيك آقا، شهربانو

فرزندان حسن و(خانم سلطان دختر قدمعلی): اكبر، حليمه ، رحيمه

فرزندان ميرزاجان و(واليه از فشندك): ابوالقاسم، قمر سلطان، ماه سلطان ، هاجر، مه لقا، فرخ لقا

فرزندان عزيزاله و(كشوردختر ابراهيم): عزت اله ، عباداله ، رضاعلي ، شمس اله

فرزندان رضي اله و(ام سلمه از فشندك) : رضوان اله ،حكمت اله ، علي

فرزندان ابوالقاسم و (زيبادختر لطف اله):ابراهيم،اسماعيل ، اسحق ، يعقوب ، خديجه ، يونس (کيهان)،بهرام

شجره ميرزا

پسران ميرزا:محمدرضا(مم رضا) ، کبل(کربلائی) زلفعلی ، محمدکريم ، محمدنعيم(مم نعيم)

پسران مم رضا: شکراله ، نوراله

فرزندان شکراله: عباس ، طهماسب ، گل ننه

فرزندان عباس و(گلچين دختر ممد جان): الياس، ابوالفضل، بهمن، شکراله، گل ننه(سلطنت)

فرزندان طهماسب و(شاه جهان دختر نور اله): پرويز، پروين، گل ننه (گلی)، مهين ، شهين

فرزندان نوراله و(سيد جاري دختر سيد اسماعيل): رضا، رحيم، شاه جهان، صراحی

پسران کبل زلفعلی: ممدجان ، مم صادق

فرزندان ممدجان و (ساره خاتون از فشندك): گلشن ، گلچين ، محترم

فرزندان مم صادق: مشهدی عبداله

فرزندان مشهدی عبداله و(عزت نسا دختر ذکريا):امراله ،نرگس، طاهره

فرزندان محمدکريم: ميرزاجان،

فرزندان ميرزاجان و(زهرا دختر مم نعیم): کريم ، ستار

فرزندان مم نعيم:محرمعلی، زهرا، ساره خاتون ، فاطمه

فرزندان محرمعلی و(حوری دختر محمد علی): يداله،

فرزندان يداله و(زيور دختر حسن علی) :عزت اله ، نيره، معصومه

علاوه بر خانواده های فوق الذکر دو خانواده از سادات ویک خانواده از غیر سادات نیز در باریکان ساکن هستند که پس از شکل گیری باریکان و اواسط دوره قاجار به آنجا مهاجرت وساکن شده اند.این سه گروه عبارتند از سادات اورازان ،سادات ابراهیم آبادقزوین واولاد ملا احمد جوستانی.

سادات مهاجراورازان:

اولين مهاجرين سادات اورازان عبارتند از:

سید محمد ، سید حاج آقا ، سیدقنبر ، سید قهرمان

فرزندان سید محمد: سید محمود

فرزندان سید محمود: سیدهاشم، سیدطالب

فرزندان سیدهاشم وسید شهربانو دختر سید رضا): سیدمحمد، سیدمحمود،سیدمجتبی، سید مهربانو، سید عذرا، سید ساره

فرزندان سیدطالب و(کلثوم دختر ولی محمد): سید مریم

فرزندان سید حاج آقا: سیدرضا، سیدباقر، سیدابوالقاسم، سیدحسین، سیدمحسن

فرزندان سیدرضا و(سید فاطمه): سیدتقی، سید شهربانو

فرزندان سیدباقرو(سيد شرف): سیدحاجی، سیدحسین ،سیدرفیع، سید زیبا

فرزندان سیدقنبر: سیدعابدین

فرزندان سیدعابدین و(شهر بان): سیدجعفر، سیدمهدی

فرزندان سیدجعفر و(گل ننه از گلينك): سیدعلی، سیدهادی، سیدقنبر، سیدابراهیم ، سید زینب

فرزندان سیدمهدی: سیداکبر

فرزند سید قهرمان :سید نعیم

فرزند سید نعیم و(سید فاطمه): سید بی بی(مادر کوکب و زن علیجان)

سادات مهاجرابراهیم آباد قزوين:

میر عابدين نامي از ابراهيم آباد قزوين به باريكان مهاجرت وساكن مي شود

فرزندان میر عابدین : میر علی اکبر ، مير حسين

فرزندان میرعلی اکبر: سیدآقا، سیدرضی، سیدنظام، سیدحسین ، سيد عبداله

فرزندان سیدرضی: اکبر آقا

فرزندان سيد آقا: سيد افضل ، سيد حمزه

فرزندان سيد عبداله: سيد حسين

فرزندان سيد حسين: سيد عبداله

فرزندان میر حسين: سیداسماعیل، سیدموسی ، سيد هادي

فرزندان سیداسماعیل: سیداحمد، سید خانم، سیدجاری، ماه ننه

فرزندان سیداحمد و( فاطمه دختر مم نعيم) : سیداسماعیل، سیدمحمد، سیدمعصوم

فرزندان سیدموسی و(گل باجی دختر عبد اله): سیداسداله، سیدمرتضی، سید جمال، صدیقه

فرزندان سیداسداله و(منزلت از گلينك): احترام سادات، اشرف سادات ، فخری سادات ، سیدموسی، سیدمصطفی

فرزندان سيدهادي: سيد مهدي

فرزندان سيد مهدي: سيد حسين ، سيد قوام

مهاجرين از جوستان:

ملا احمد نامي از جوستان به فشندك مهاجرت و در آنجا ساكن مي شود. پسرش به نام ملا فضل اله به باريكان مهاجرت وساكن مي گردد.

شجره ملا احمد:

فرزند ملا احمد: ملا فضل اله

فرزندان ملا فضل اله و(حليمه دختر رضاقلي): جعفر، عنايت ، امان ، احمد

فرزندان جعفرو(مهربان از فشندک): كرمعلي، نظرعلي

فرزندان عنايت و(زیور): احمد ، رمضان ، رجب ، محمد

در پایان از همکاری صمیمانه عمویم(شادروان) حمید، پسر عمویم عباس وپدرم محمد باریکانی در جمع آوری اطلاعات مربوط به تاریخ تشکیل باریکان تشکر می کنم واز آنجاییکه این اطلاعات نمی تواند خالی از اشتباهات احتمالی وناخواسته باشد لذا ضمن پوزش از همگان ،گردآورنده مطالب از پیشنهادات و اطلاعات تکمیلی وارشادی، صمیمانه اسقبال می کند.

تحقیق و نگارش :مهدی باریکانی

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال