طالقان کتابخانه عمومی ندارد

مسوول اداره کتابخانه‌هاي طالقان گفت: درحال حاضر طالقان فاقد کتابخانه عمومی است .

اعظم کرمي در گفت وگو با خبرنگار ايسنا گفت: در سال جاری در منطقه «کولج» طالقان، 650 متر زمين برای احداث کتابخانه عمومی جانمايي شده است و عمليات اجرايي آن آغاز شده و 15 ميليون تومان اعتبارنيز تاکنون به اين پروژه اختصاص يافته است، ولي برای سرعت بخشي به روند احداث اين کتابخانه به اعتبارات بيشتری نياز است .

وی افزود: در روستاهاي طالقان کتابخانه‌هاي روستايي وجود دارد که فعاليت جزئي در آنها صورت مي‌گيرد .

کرمي در پايان خاطرنشان کرد: اداره کتابخانه‌هاي طالقان قصد دارد با شناسايي کتابخانه‌هاي کوچک برای راه‌اندازی کتابخانه‌هاي مشارکتي اقدام کند و تاکنون دراين راستا پنج کتابخانه از اين نوع راه‌اندازی شده است


طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال