راه اندازي طولاني‌ترين تله‌کابين کشور در طالقان

سرپرست فرمانداري طالقان از راه اندازي طولاني‌ترين تله‌کابين کشور در طالقان خبرداد. ساسان دلاويز در گفت وگو با ايسنا گفت: ظرفيت مفيد سد طالقان 420 ميليون مترمکعب است واين سد 95 درصد آب دارد و حتي يک ماه از سال را نيز شاهد سرريز آب در آن بوديم. وي افزود: در منطقه ويژه طالقان احداث 18 کيلومتر ساحل سد برنامه‌ريزي شدهاست وبا همکاري بخش خصوصي طولاني‌ترين تله‌کابين به طول 27 کيلومترنيز در اين منطقه ايجاد خواهد شد. دلاويزخاطرنشان کرد: براي اجراي اين پروژه 80 ميليارد تومان اعتبار پيش‌بيني شده‌ است که همزمان با هفته دولت با حضور مسؤلين کلنگ‌زني و شروع و طي يکسال تکميل و به بهره‌برداري خواهد رسيد

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال