در این بخش سعی شده تا با گنجاندن  تحقیقات ،گزارش ها و مطالب  مربوط به  باریکان و طالقان ،موجب آشنایی هرچه بیشتر شما با این دیار شویم.
ضمنا از عزیزانی که مایل به درج مطالب خود در این قسمت هستند تقاضا میشود  مطالب خود را به آدرس barikan.org@hotmail.com ارسال نمایند و یا در بخش "تماس باما" اطلاع دهند.


  

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال