محله سنگ دشت در مه

شاه البرز

باریکان در شب

باریکان در شب

باریکان در شب

نقشه ماهواره ای باریکان 21/6/91

نقشه ماهواره ای باریکان 21/6/91

بهار باریکان در قاب خیال

روستای باریکان در رونا

پرواز

عکس ماهواره ای باریکان

عکس ماهواره ای باریکان

عکس ماهواره ای باریکان

عکس ماهواره ای باریکان

عکس ماهواره ای باریکان

عکس ماهواره ای باریکان

عکس ماهواره ای باریکان

عکس ماهواره ای باریکان

باریکان از آن سوی سد

باریکان از چشمه کَاهِن بَند

باریکان از ارزنگ- ارزنگ از باریکان

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال