باریکان در شب

باریکان در شب

روستای باریکان در رونا

عکس ماهواره ای باریکان

باریکان از ارزنگ- ارزنگ از باریکان

نمای باریکان

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال