پاییز باریکان-مهر 97

نمای باز روستای باریکان از حنوب به شمال

ارزنگ در پاییز

نمای باز باریکان

پاییز 92

پاییز 92

پاییز 92

پاییز 92

مزارع جنوب باریکان در پائیز 90

بالا محله جدید باریکان در پائیز

جاده جَر مزار به جیر مزار

روستا ر پائیز

مزرعه گهره

مزرعه سنگ دشت

درخت ،لانه و گنجشکها

پائیز روستای باریکان

غروب باریکان

سد در پائیز

آبنما باریکان و جاده اصلی

چشمه یخ زده (کَاهُن بَند)

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال