عکس قدیمی سال 1348

باریکانیها در دور راهی آب نما

روستای زیدشت

خرمنگاه

نمای باریکان

عروسی

مراسم آخر سر چارشنبک در باریکان

عکس تاریخی

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال