عکس قدیمی سال 1348

باریکانیها در دور راهی آب نما

خرمنگاه

نمای باریکان

عروسی

عکس تاریخی

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال