عکس قدیمی

عکس قدیمی

درخت گردوی سیاتک

عکس درخت گردوی گُرد لیک

عکس قدیمی

عکس قدیمی

مراسم روز ذزختکاری -دبستان باریکان

مراسم روز درختکاری در دبستان باریکان

دبستان باریکان

پل شهرک

آقا چشمه

سال 1336 بالای مزرعه لات

سال 1336 مزرعه میان دشت

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال