دكتر علي اكبر فرهنگي:

تحصيلكرده دانشگاههاى اوهايو و اكلاهماى آمريكا ،فوق دكتراى ارتباطات سازمانى در سال ۱۳۶۲ از اوهايو ،دكتراى ارتباطات (دكتراى دوم) دانشكده ارتباطات اوهايو

دكتراى مديريت از مدرسه علوم رفتارى كاربرى و رهبرى آموزشى آمريكا ،اولين استاد دانشكده مديريت دانشگاه تهران پس از انقلاب ،رئيس گروه مديريت دولتى دانشگاه تهران از سال ۷۹ تاكنون ،عضو شوراى تحصيلات تكميلى دانشكده مديريت از سال ۱۳۶۷ تاكنون ،رییس گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ،اولين مؤلف در عرصه ارتباطات انسانى و ارتباطات غيركلامى در ايران تعدادى از آثار: نظريه هاى ارتباطات سازمانى، تكنولوژى و تكامل فرهنگى، ارتباطات غيركلامى، مديريت تغيير، مديريت بازار و ...

دكتر فرهنگي
على اكبر فرهنگى در سال
۱۳۲۱ در خانواده اى متوسط در طالقان به دنيا آمده است. مردم طالقان از قديم الايام روحيه سوادجويى و تحصيل داشتند. برمبناى اين خصيصه است كه معلمان كشاورز يا كشاورزان معلم بسيارى در طالقان زيسته اند. اجداد ميهمان امروز ما نيز از اين خصيصه بى بهره نبوده اند. پدر على اكبر فرهنگى، على اصغر، كارمند وزارت بهدارى و مادر از تحصيلات قديمى برخوردار بود و در خانه قرآن و حافظ مى خواند.در خانواده فرهنگى خط و خطاطى و شاعرى ارثى است و پدربزرگ او (مرحوم شيخ مهدى طالقانى) ملقب به غواص از شعراى دوره قاجاريه و مرثيه سرا بوده است؛ به گونه اى كه مرثيه هاى او در ايام محرم هنوز در طالقان و تنكابن مورد استفاده قرار مى گيرد. خود على اكبر نيز از اين قريحه برخوردار است و ديوانى با عنوان «رستم در مغاك» دارد و حتى منتخبى از اشعار اوكتاويوپاژ را هم ترجمه كرده و به چاپ رسانيده است.


على اكبر تحصيلات ابتدايى را در مدرسه جامى واقع در عشرت آباد و متوسطه را در مدرسه مروى خيابان ناصرخسرو سپرى كرد و در سال
۱۳۴۱ ديپلم رياضى گرفت. او در امتحان كنكور رشته دندانپزشكى قبول شد ولى به آن بى علاقه بود و آن را ادامه نداد و يكسال زبان انگليسى خواند. فرهنگى در سال ۱۳۴۲ در رشته مديريت بازرگانى مدرسه عالى بازرگانى (دانشگاه علامه طباطبايى) پذيرفته شد و ليسانس گرفت. بعد از آن به سربازى رفت و به عنوان افسر وظيفه در نيروى هوايى خدمت كرد. او در سال ۱۳۴۸ در كنكور علوم اجتماعى شركت كرد و در رشته جامعه شناسى فوق ليسانس گرفت. فرهنگى با هزينه شخصى خويش به آمريكا رفت وفوق ليسانس دوم خود را در رشته مديريت بازرگانى از دانشگاه «اكلاهما»ى آمريكا در سال ۱۳۵۱ اخذ كرد. او در همين سال به ايران آمد و با مدرك فوق ليسانس در مدرسه عالى مديريت گيلان (دانشگاه گيلان) به عنوان استاديار و مدرس مشغول به كار شد و بعد از چهار سال تدريس در سال ۱۳۵۵ براى تحصيل، مجدداً به آمريكا رفت و در رشته مديريت دانشگاه اوهايو با رساله «بنيادهاى فلسفى و ساختارى سازمانى دانشگاههاى جديد درمقايسه با حوزه علميه ايران» درسال ۱۳۵۷ دكترا گرفت و به مدت هشت سال ونيم در دانشگاه «اوهايو» استخدام شد. او در خلال تدريس در رشته مديريت، در رشته ارتباطات نيز به تعليم مشغول شد و دكتراى دوم خود را در اين رشته و با رساله «واقعيت سازمانى و الگوهاى ارتباطى» اخذ كرد. به علاوه فرهنگى فوق دكتراى خويش را با تحقيق، روى سازمان هاى بازرگانى كشورهاى در حال توسعه و به ويژه خاورميانه در رشته ارتباطات سازمانى در سال ۱۳۶۲ به اتمام رساند.

ماجراى آمدن على اكبر فرهنگى به ايران در سال ۱۹۸۴ و در دوره نخست وزيرى مهندس موسوى اتفاق افتاد. در دوره نخست وزيرى موسوى كميته اى با عنوان «كميته جذب نيروهاى متعهد و متخصص» تشكيل شده بود و از سوى اين كميته از دكتر فرهنگى براى آمدن به ايران دعوت به عمل آمد. با تمام اين توصيفات برگشتن فرهنگى به ايران با شرايط سخت و دشوار همراه بود. «آن زمان من به طور كامل به محيط امريكا خوگرفته بودم. دختر بزرگم وارد مدرسه راهنمايى و دختر كوچكم وارد مدرسه ابتدايى مى شد و زمانى كه به ايران آمديم اين دو هيچكدام فارسى نمى دانستند. همچنين در بحبوحه جنگ در سال ۱۳۶۲ به ايران آمديم و حقوق ۱۲ هزارتومانى دانشگاه كفاف زندگى ما را نمى داد و على رغم تدريس در دانشگاه اوهايو، رتبه مرا استاديار پايه ۱ قرار دادند.»


على اكبر فرهنگى در حوزه مديريت رسانه، ارتباطات سازمانى و علوم رفتارى و مديريت استراتژيك شناخته شده و صاحبنظر است. او در عرصه مديريت رسانه «نظريه هاى ارتباطات سازمانى»، و «ارتباطات انسانى» را تأليف كرده و اولين كسى است كه در ايران در عرصه ارتباطات انسانى و ارتباطات غيركلامى به نوشتن كتاب همت گمارده است. همچنين فرهنگى در عرصه مديريت نيز اصول مديريت در دو جلد، مديريت بازاريابى، تكنولوژى و تكامل فرهنگى، مديريت تحقيق و توسعه، مديريت دگرگونى يا تحول، مديريت استرس و ... را به نگارش درآورده است.

بخشى از زندگى على اكبر فرهنگى در ارتباط با مشاوره سازمانى مى گذرد؛ او تا به حال به سازمانهاى مختلفى چون ايران خودرو، پارس خودرو، ماشين سازى تبريز، تراكتورسازى ايران، فولاد خوزستان، ذوب آهن و فولاد ايران، شركت ملى نفت و ... مشاوره داده و مى دهد. فرهنگى در تمام مباحث مشاوره فرهنگ اجتماعى را مورد توجه قرار مى دهد. او معتقد است تا در سازمانها تحولات بنيادى فرهنگى ايجاد نشود به توسعه و تعالى سازمان دسترسى پيدا نمى كنيم.

محمد علي صالحی


طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال