باریکان در بهار و تابستان
بهار


تابستان

نمای روستا
نمای روستای باریکان

باریکان در پاییز
پائیز

باریکان در زمستان
زمستان

 

 

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال