وجه تسميه باريكان:

نقطه نظرات در خصوص وجه تسميه نام گذاري باريكان متعدد است:

1- باريكان عبارت است از كلمه تركيبي (بار= محصول كشاورزي + ي = نسبت مكان ) و (كان= معدن ) است و به معناي ( مكاني حاصلخيز و داراي محصولات زراعي ) است. روستاي باريکان از دير باز به همت کشاورزان سخت کوش و زمين حاصلخيز، داراي محصولات متنوع زراعي و باغي و بويژه باغهاي سيب بوده است

2- باریکان عبارت است از كلمه تركيبي (باریک = واژه ی باریک به اين دليل اطلاق شده كه روستا در محدوده باريكي در حد فاصل حدود 200 تا 300 متري میان دو تپه ، شامل تپه‌هاي :(« باري كلو = بالاي باريكان» و تپه« دماغه »در سمت شرق و تپه :(كند) در سمت غرب قرار دارد + اَن «روستاهایی با پسوند «-اَن» در زبان فارسی، بعنوان نشانه مکان و موطن بکار مي رود» . بنا به اين تعريف باريكان به معناي ( مكاني باريك و كم عرض ) است.

3- بر اساس آثار باقیمانده و نيز متون باستاني ،‌ قدمت روستا به قبیله پریکانی ها در سرزمین «ماد» یا «مادستان» نسبت داده مي شودکه در دره طالقان و دیار «پریکانیان» شاهک نشین «باریکانو» را تشکیل داده بودند.


پيشينه تاريخي باريكان :

در منابع ايران باستان نيز از « باريكان» نام برده شده است:

سايت همراه اندیشه در اين باره مي نويسد:

« نام Barikanuدر دو فهرست از شاهک نشین های مادی مربوط به سال های 714و 713 ق م کتیبه سارگون آشوری آمده است و به باریکانه در جایی آن سوی همدان فعلی و نزدیکی ری باستان اشاره دارد.شایان ذکر است دهی به نام باریکان در حوزه بخش طالقان از شهرستان کرج در استان تهران نیز ثبت شده است. از قبیله باستانی باریکانی و هم شهر پاریکانه در نوشته های هکاتایوس میلتوسی نیز یاد شده است »

آقاي مهرداد ملکزاده در مقاله «سرزمین پریان در خاک مادستان» نیز موضوع را از زاویه دیگری بررسی کرده است:

ملکزاده در مقاله اش «سرزمین پریان در خاک مادستان» به دنبال رد پای قبیله «پریکانی ها» یا «پریان» است. او در ادامه تحقیقاتی که «بهمن سرکاراتی» در سال 1350 شمسی و «بیوار» در سال 1985 میلادی انجام داده بودند، به دنبال رد پای قبیله پریکانی ها در سرزمین «ماد» یا «مادستان» است. پس از بررسی های تطبیقی که این پژوهشگر، میان تحقیقات موجود و در آثار تاریخی انجام داده است، در پایان، در سر فصلی با عنوان «بازماندگان مادی در دره های البرز مرکزی» به این نتیجه تقریبی رسیده است که دره طالقانی به طور قطع همان شاهک نشین «بریکانو» و دیار «پریکانیان» مادی است. وی آورده است:«پریکانیان از دیگر «مادان» جداگانه می زیستند و بیگانه و غریب و کافر به شمار می آمدند، چون اینان پریان را می پرستیدند و پرستش پریان خود رسمی ناپسند محسوب می شد. نویسنده مقاله «سرزمین پریان در خاک مادستان» چنين نگاشته كه«پریکانیان از دیگر «مادان» جداگانه می زیستند و در دره طالقان دژی و یا شهری به نام باریکان داشتند و هم در دره مجاور آن( دره الموت) پراکنده بودند و سپس، اندک اندک، از دره طالقان به نواحی هر چه کوهستانی تر و دور افتاده تر رانده شدند و تنها در دره الموت پناه جستند. CHN میراث فرهنگی

اما با وجود پیشینه تاریخی روستای باریکان بررسیها حاکی از آن است که روستاي باريكان در موقعيت فعلي در اواخر دوران نادرشاه افشار در حدود270 سال فبل ايجاد شده است.چنانچه در بین اهالی مشهور است که شاه مراد از افسران نادر که در جنگ هرات شهید شد ، از بنیانگذاران روستا بوده است .

در توضیح علت تفاوت در پیشینه روستای باریکان در دوره مادها و قدمت روستای کنونی باریکان ، برخي از اقوال حكايت از ويراني روستاهاي طالقان و منجمله باريكان بر اثر چندين زلزله دارد که تعدادی از آنها بسیار مهیب بوده است(  سال 958 م - 1428 م - 1485 م 15 اوت1608م 20 آوریل- 1808 م ‌16 دسامبر )       (رجوع شودبه قسمت «زلزله» در سايت )                                                                             
   
بررسي هايعکس تزئینی(اصل عکس مربوط به زلزله 1341 بوئین زهرا-قزوین) ميداني نيز مويد درستی این نظریه است . زيرا
آثاری از موقعيتهاي مسكوني و باستاني در شعاع 3 کیلومتری موقعیت کنونی روستاي باريكان و در مناطي موسوم به :آقا جشمه -پنجعلی- جیر ارزنگ- اسکولدر-کلان دشت - زرعکان- سنقر کلایه- محمود کلایه - خانه کالفان يافت مي شود . همچنین با توجه به تصریح منابع تاریخی در حمله هلاکوخان مغول به قلاع اسماعیلیه طالقان و الموت (610 هـ -ش) احتمال می‌رود که روستا در جریان این حمله تخریب شده باشد. (ارژنگ قلعه یکی از قلاع اسماعیلیه در جنوب روستا توسط کیا محمد بن بزرگ امیر درسال 502 هـ -ش احداث شده است

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال