نقشه جاده جدید طالقان

کروکی نقشه اصلاح هندسی جاده باریکان

کروکی مزرعه کمران

نقشه راه قبله از باریکان تا مکه معظمه

نقشه روستای باریکان

مزارع باريكان

نقشه باريکان

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال