طالقان در مه

رودخانه شاهرود-فرودین 95

رودخانه شاهرود و سد-.فروردین 95

پرواز

دهکده منتظران

مزرعه نزدیک شهرک

کردنه طالقان

گردنه

منظره طالقان از بالای گردنه

جاده طالقان - نرسیده به دو راه فشندک

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال